ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Залучення ресурсів з різноманітних джерел на відновлення та модернізацію інфраструктури, підтримку вимушено переміщених осіб і соціально-економічний розвиток та розбудову Донбасу;

-  сприяння відновленню бізнесу, створення нових робочих місць;

-  поліпшення інвестиційного клімату та якості проживання на Сході України;

-  раціональне використання енергоресурсів та розвиток, спрямований на збереження екології;

- забезпечення взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими спілками, підприємствами, установами, організаціями, їх об‘єднаннями;

- розробка проектів законодавчих актів щодо запровадження заходів по відновленню та розбудові Донбасу та підтримки вимушено переміщених осіб.